Dodano: 25.06.2018

JUBILEUSZ XX-LECIA PRACOWNI

Warszawa, 5 października 2016r.

W jubileuszowym 2016 roku 20-lecia istnienia MIEJSKIEJ PRACOWNI PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I STRATEGII ROZWOJU, w dniu 5 października  odbyło się zorganizowane przez Pracownię seminarium.
Poruszona problematyka dotyczyła zagadnienia:

„CZY STOŁECZNOŚĆ MOŻE BYĆ LOKALNA?”


PORZĄDEK SEMINARIUM


Część I 13.00 – 14.15

1. Otwarcie seminarium i powitanie gości przez Dyrektora Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju mgr inż. arch. Jolantę Urbanowską;
2. „Refleksje”, mgr inż. arch. Jeremiasz Rościszewski;
3. „Kształtowanie przestrzeni publicznych centrum miasta a klimat miejsca”, mgr inż. arch. Anna Kosik – Kłopotowska;
4. „Metro w parku. Czyli o stołeczności lokalnej Targówka Mieszkaniowego”, mgr inż. arch. Anna Bednarczyk – Sil;
5. Dyskusja.

PRZERWA 14.15 – 14.40

Cześć II 14.40 – 15.40
6. „Stołeczność a lokalność na poziomie komórkowym”, mgr inż. arch. Tomasz Gamdzyk;
7. „Czy drapacze chmur mogą być lokalne? – refleksje na temat nowej skali krajobrazu Warszawy”, dr inż. arch. Wojciech Oleński;
8. „Stołeczność i lokalność – równowaga konieczna”, mgr inż. arch. Marta Łukasiewicz;
9. Dyskusja.