Dodano: 25.08.2017

EUROPEJSKIE SZKOŁY PLANOWANIA

 

 

 

W dniu 2 kwietnia, gościliśmy w Naszej Pracowni uczestników XII spotkania kierowników studiów planowania przestrzennego działających w ramach Association of European Schools of Planning. AESOP to europejskie stowarzyszenie istniejące od 1987r., które zrzesza kierunki uczelni wyższych zajmujące się planowaniem przestrzennym.

Dla naszych gości przeprowadziliśmy prezentacje z zakresu:
- kształtowanie przestrzeni publicznych (pl. Narutowicza, otoczenia PKiN) mgr inż. Jolanta Fiszczuk – Wiktorowicz i mgr inż. arch. Małgorzata Sprawka;
- koncentracja zabudowy wokół węzłów komunikacyjnych (np. rejon stacji metra Wilanowska i Słodowiec) - mgr inż. arch. Marta Łukasiewicz;
- analizy sytuowania zabudowy wysokościowej i jej wpływ na krajobraz kulturowy miasta z wykorzystaniem mapy cyfrowej miasta - dr inż. arch. Wojciech Oleński;
- wykorzystanie ogólnomiejskich baz danych i tworzenie szczegółowych baz danych na potrzeby planów miejscowych - dr inż. Mirosław Gajdak;
- partycypacja społeczna a proces projektowy (np. mpzp dla Targówka Mieszkaniowego) – Zuzanna Brzostek.

Nasi gości szczególnie zainteresowani byli możliwościami i potrzebami rozwojowymi dla zabudowy wysokościowej. Interesowały ich również problemy własnościowe w kontekście prowadzonych prac planistycznych. Duże uznanie wzbudziło szerokie podejście do problematyki projektowej, szczególnie do wykonywania analiz wysokościowych oraz makiet 3D.