Dodano: 18.01.2018

Winnica Północna

Etap procedury formalnej
Dzielnica: Białołęka

Pełna nazwa: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Winnicy Północnej

Główny projektant planu: mgr inż. arch. Urszula Potapowicz - Trębacz

 

I wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu 2014 r:

 

 

 

 

II wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu 2017 r:

  

 

 

 

Główne zmiany wprowadzone na podstawie złożonych uwag:

- rezygnacja z projektowanego funkcjonalno-przestrzennego centrum lokalnego obszaru (w tym usług oświaty) powiązanego z terenami zieleni,
- wydłużenie ul. Dzikiej Kaczki do ul. Anilinowej,
- wprowadzenie terenu UO – usług oświaty przy ul. Sprawnej w pobliżu ul. Modlińskiej.

 

 

 

Zespół projektowy:

mgr inż. arch. Urszula Potapowicz-Trębacz

mgr inż. arch. Błażej Kaliński

inż. Łukasz Marek

inż. Tatiana Dańko

mgr inż. Andrzej Szymczyk

mgr inż. Aleksandra Błońska

dr Małgorzata Kowalska

mgr inż. Grzegorz Badałow

mgr inż. Krzysztof Skoczeń

techn. Anna Jachnicka