Dodano: 18.01.2018

Winnica Północna

Etap procedury formalnej
Dzielnica: Białołęka

Pełna nazwa: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Winnicy Północnej

Główny projektant planu: mgr inż. arch. Urszula Potapowicz - Trębacz

 

I wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu 2014 r:

 

 

 

 

II wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu 2017 r:

  

 

 

 

Główne zmiany wprowadzone na podstawie złożonych uwag:

- rezygnacja z projektowanego funkcjonalno-przestrzennego centrum lokalnego obszaru (w tym usług oświaty) powiązanego z terenami zieleni,
- wydłużenie ul. Dzikiej Kaczki do ul. Anilinowej,
- wprowadzenie terenu UO – usług oświaty przy ul. Sprawnej w pobliżu ul. Modlińskiej.

 

 

 

Zespół projektowy:

mgr inż. arch. Urszula Potapowicz-Trębacz

mgr inż. arch. Błażej Kaliński

inż. Łukasz Marek

inż. Tatiana Dańko

mgr inż. Aleksandra Błońska

dr Małgorzata Kowalska

mgr inż. Grzegorz Badałow

mgr inż. Krzysztof Skoczeń

techn. Anna Jachnicka