Dodano: 06.12.2017

Pomnik Bitwy Warszawskiej 1920 roku

Analizy
Dzielnica: Praga-Północ

Kilka odrębnych opracowań analitycznych i prezentacji zewnętrznych zostało sporządzonych w związku z planami upamiętnienia przez miasto w 2020r. 100-lecia Bitwy Warszawskiej. Pierwsza analiza obejmowała 5 wariantów lokalizacji pomnika w postaci łuku triumfalnego (w formie historycznej i współczesnej), wśród których przedmiotem szczególnej dyskusji w gronie architektów i inicjatorów budowy pomnika stało się  umiejscowienie monumentu na Osi Saskiej, nawiązujące do miejsca lokalizacji pomników z konkursów z lat 50. i 60. XX wieku.
Dalszym etapem prac analitycznych było zbadanie pomnika w formie 450-metrowej kładki pieszo-rowerowej przez Wisłę w rejonie Mariensztatu i Portu Praskiego oraz Starego Miasta. Finalnym projektem, do którego opracowano w Pracowni wytyczne konkursowe, został wariant lokalizacji przeprawy na osi ulicy Karowej, w rejonie kończonych bulwarów wiślanych i rozbudowującego się Portu Praskiego.
W analizie przestrzennej wykorzystano oprócz numerycznego modelu 3D miasta materiały archiwalne z Biura Odbudowy Stolicy oraz z konkursów SARP, a także wskazania zarządców śródlądowych dróg wodnych i obszarów cennych przyrodniczo. Uwzględniono również analizy wykonane w Pracowni do planu miejscowego Powiśla Północnego dotyczące przeprawy gondolowej przez Wisłę w rejonie Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego na Powiślu.

Zespół projektowy:

dr inż. arch. Wojciech Oleński

mgr inż. arch. Anna Kosik-Kłopotowska

mgr inż. arch. Magdalena Jankowska

mgr inż. arch. Tomasz Gamdzyk

mgr inż. Maciej Błażejewski