Dodano: 31.08.2017

Place Bankowy i Teatralny - koncepcja przebudowy

Wytyczne
Dzielnica: Śródmieście

Celem opracowania, zakończonego w 2009r., było sporządzenie wytycznych do projektu realizacyjnego przebudowy Placu Bankowego, Placu Teatralnego oraz ulicy Senatorskiej.


Obszar objęty analizami znajduje się na terenie Warszawy w dzielnicy Śródmieście. Obszar został podzielony na 3 rejony:

  • Plac Bankowy jest otoczony przez zabudowę śródmiejską, wielofunkcyjną, z przewagą budynków o funkcjach usług administracji. Najbardziej charakterystycznym obiektem jest zespół zabudowy Ratusza m.st. Warszawy oraz biur Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z historyczną elewacją corazziańską,
  • ulica Senatorska, stanowiąca centralną część obszaru opracowania, łącząca Plac Bankowy z Placem Teatralnym, a dalej z obszarem Starego Miasta,
  • Plac Teatralny to obszar zabudowy o funkcjach usługowych z dominującym obiektem Opery i Teatru Narodowego - Teatru Wielkiego.

Opracowanie zawiera rozwiązania projektowe uwzględniające polepszenie jakości przestrzeni publicznych, usprawnienie rozwiązań komunikacyjnych i organizacji transportu publicznego, indywidualnego oraz turystycznego w obszarze opracowania

Zespół projektowy:

dr inż. arch. Wojciech Oleński

mgr inż. arch. Anna Kosik-Kłopotowska

mgr inż. Maciej Błażejewski