Dodano: 07.09.2017

Otoczenie Pałacu Kultury i Nauki

Uchwalone
Dzielnica: Śródmieście

Pełna nazwa: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Pałacu Kultury i Nauki

Główny projektant planu: mgr inż. arch. Jolanta Urbanowska

 

 

Miejscowy plan otoczenia Pałacu Kultury i Nauki obejmuje teren zawarty między ulicami: Marszałkowską, Alejami Jerozolimskimi, Świętokrzyską i Emilii Plater. Jest to teren, który z racji swojego położenia w ścisłym centrum ma szansę zostać prawdziwym wielkomiejskim “city”, którego dzisiaj brakuje stolicy. Pierwszy plan dla tego obszaru  z nową zabudową wokół PKiN do wysokości 36m uchwalono w 2006r., ale wkrótce na skutek wzmożonego ruchu inwestycyjnego i licznych projektów wieżowców władze miasta zdecydowały się powrócić do koncepcji zabudowy wysokościowej w centrum Warszawy, która stanowiła nawiązanie do śmiałych wizji urbanistycznych Zachodniego Rejonu Centrum z lat 70. XX wieku oraz do propozycji uporządkowania terenów otoczenia PKiN, które pojawiły się na międzynarodowym konkursie w 1992r.

Odpowiedzią na to zapotrzebowanie są ustalenia miejscowego planu sporządzonego w Pracowni: wprowadzenie wielkomiejskiej wysokościowej zabudowy i jednoczesne zaprojektowanie różnorodnych przestrzeni publicznych: placów o różnej wielkości, bulwaru wzdłuż Alej Jerozolimskich, pieszych pasaży ogólnodostępnych, a także funkcji centrotwórczych czyli usług kultury i rozrywki, handlu, gastronomii, biur, hoteli oraz dopuszczenie zabudowy mieszkaniowej. Plan z 5 budynkami wysokościowymi został uchwalony w listopadzie 2010r.
W miarę pojawiających się w kolejnych latach nowych potrzeb  i zmian w przestrzeni centrum Warszawy plan stanowi punkt wyjścia dla projektów zabudowy wysokościowej oraz kluczowy materiał planistyczny w dyskusjach publicznych i konsultacjach społecznych dla obszarów otaczających PKiN. Plan był aktualizowany w 2014r. w związku nową formą architektoniczną Muzeum Sztuki Nowoczesnej i Teatru Rozmaitości planowanych w kwartale między Placem Defilad a Parkiem Świętokrzyskim, gdzie przedmiotem analiz projektowych stał się również sposób zagospodarowania samego Placu Defilad. Zapisy planu przyczyniły się również do zachowania Parku Świętokrzyskiego i ocalenia (poprzez przewidywaną relokalcję) modernistycznego pawilonu “Emilia”.

 

Zespół projektowy:

dr inż. arch. Wojciech Oleński

dr Małgorzata Kowalska

mgr inż. arch. Anna Kosik-Kłopotowska

mgr inż. arch. Jolanta Urbanowska

mgr inż. arch. Małgorzata Sprawka

techn. Anna Jachnicka