Dodano: 28.11.2017

Muzeum Powstania Warszawskiego

Uchwalone
Dzielnica: Wola

Pełna nazwa: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Muzeum Powstania Warszawskiego.

Główny projektant planu: mgr inż. arch. Tomasz Gamdzyk

Plan uchwalony w listopadzie 2017 r.

 

Muzeum Powstania Warszawskiego jest jednym z ważniejszych i częściej odwiedzanych obiektów publicznych w Warszawie. Dyrekcja Muzeum planując zwiększenie jego funkcjonalności oraz polepszenie standardu obsługi zwiedzających, złożyła wniosek o sporządzenie planu miejscowego umożliwiającego w szczególności rozbudowę strefy wejściowej, otwartej na ulicę  Towarową.
W ostatnim czasie poprzemysłowe tereny wokół Muzeum zaczęto intensywnie zabudowywać, pojawiły się wysokiej klasy budynki biurowe, wzrosło natężenie ruchu samochodowego. Uatrakcyjnia to tereny w sąsiedztwie Muzeum, jednocześnie ma jednak niekorzystny wpływ na obsługę komunikacyjną, którą trzeba usprawnić.


Najważniejsze rozstrzygnięcia projektu:

- powiększenie terenu Muzeum i czytelniejsze otwarcie na miejskie tereny publiczne zagospodarowanie nasypu dawnej bocznicy kolejowej wzdłuż ulicy Towarowej, w który wbudowane byłyby nowe pawilony, służące obsłudze masowego ruchu odwiedzających Muzeum.

- zachowanie powierzchni biologicznej czynnej poprzez nakaz realizacji dachów “zielonych” części pawilonów ułatwienie dostępu do Muzeum przez uczestników wycieczek autokarowych poprzez realizację zatoki przystankowej przy ulicy Towarowej.

Posiłkując się specjalistycznym oprogramowaniem przygotowano wariantowe wizualizacje, przedstawiające widoki planowanej zabudowy z różnych ujęć i wysokości. Pomocne w pracy nad projektem były także zdjęcia panoramiczne, wykonane z pobliskiego wieżowca. Został również wykonany na ploterze model 3D w skali 1:1000. Model ten, oprócz przedstawienia możliwych gabarytów rozbudowy muzeum, zobrazował budynki wysokościowe, które w niedługim czasie w znacznej liczbie wyrosną wokół Muzeum.
Zróżnicowane narzędzia pozwoliły na przeanalizowanie możliwych rozwiązań, ułatwiając tym samym podjęcie decyzji.
 

Zespół projektowy:

dr inż. arch. Wojciech Oleński

mgr inż. arch. Małgorzata Sprawka

mgr inż. arch. Tomasz Gamdzyk

mgr inż. Grzegorz Badałow

mgr Jerzy Wojtecki

techn. Anna Jachnicka