Dodano: 06.12.2017

Makiety urbanistyczne 3D

Analizy

Modele przestrzenne zabudowy i zagospodarowania terenu, wykonywane w skali urbanistycznej, stanowią efektowną ilustrację planów miejscowych. Są też kluczowym narzędziem projektowym, pozwalającym na analizy przestrzenne i kompozycyjne oparte na realnych bryłach.
Praca na modelu jest szczególnie ważna na etapie sporządzania koncepcji planu. Umożliwia szybkie przedstawienie wariantów, celem ich porównania i wyboru preferowanego. Daje możliwość spojrzenia na własny projekt z dystansem. Jest realnym odzwierciedleniem tego, co zapiszemy i narysujemy w planie, a to nie zawsze jest w pełni zgodne z naszymi pierwotnymi wyobrażeniami. Idealnie, gdy są możliwości - czasowe i materiałowe, wymodelowania przestrzeni przed rozpoczęciem pracy nad koncepcją urbanistyczną. Mamy wówczas przed oczami zmaterializowaną wizję i możemy na jej podstawie pracować nad rysunkiem i zapisami. Gdy nie ma takich możliwości, model powstaje dopiero na ostatnim etapie prac, jako zobrazowanie ich wyniku. Do koncepcji, kiedy pomysł na plan dopiero się szkicuje, makiety najczęściej wykonujemy ręcznie z wykorzystaniem tektury i kolorowych, papierowych wydruków.
Wydruk makiety na drukarce 3D jest zawsze poprzedzony przygotowaniem cyfrowego modelu przy użyciu specjalistycznego oprogramowania. W związku z tym korzystamy z tej techniki dopiero gdy mamy już sprecyzowaną koncepcję i chcemy ją zaprezentować odbiorcy zewnętrznemu. Przy małych planach, w pierwszej kolejności, modelujemy otoczenie - stan istniejący lub naszą interpretację zapisów obowiązujących planów. Następnie wkomponowujemy w nie planowane warianty zagospodarowania. Przy dużych planach modelujemy obszar w całości, wariantując jedynie fragmenty ilustrujące proponowane rozwiązania. Formujemy nie tylko bryły budynków, ale również zieleń, ukształtowanie terenu czy trasy komunikacyjne.
Makiety ułatwiają odczytanie intencji planu miejscowego, są bardziej przyswajalne niż mapa i tekst w formie uchwały. Usprawniają dialog między projektantem a społeczeństwem. Pełnią ogromną rolę we wszelkich kontaktach z mieszkańcami i użytkownikami danego terenu.

Zespół projektowy:

dr inż. arch. Wojciech Oleński

mgr inż. arch. Błażej Kaliński

mgr inż. arch. Magdalena Jankowska

mgr inż. arch. Marta Łukasiewicz

mgr inż. arch. Tomasz Gamdzyk

mgr inż. Krzysztof Skoczeń

techn. Anna Jachnicka