Dodano: 24.11.2017

Jazdów

Uchwalone
Dzielnica: Śródmieście

Pełna nazwa: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Jazdowa część zachodnia

Główny projektant planu: mgr inż. arch. Robert Kuźmiczuk

 

Obszar planu położony jest w centralnej części miasta, ograniczony ulicami: Marszałkowską, Mokotowską, Piękną, Alejami Ujazdowskimi i Trasą Łazienkowską. Teren ten to w większości kwartały zabudowy  śródmiejskiej, położone w pobliżu Traktu Królewskiego i ścisłego centrum miasta. W większości to zabytkowe budynki o funkcji mieszkaniowej oraz usług administracji publicznej. Wewnątrz obszaru planu znajduje się również historyczny park miejski “Dolinka Szwajcarska”.

Podstawowe założenie planu to:
- zachowanie funkcji usług administracji publicznej oraz funkcji mieszkaniowej, jako przeważającej na obszarze planu,
- ochrona i eksponowanie zabytkowych obiektów oraz  historycznych założeń i układów przestrzennych, w szczególności elementów stanisłowawskiego założenia urbanistycznego;
- uporządkowanie i nadanie charakteru reprezentacyjnych przestrzeni publicznych ulicom: Mokotowskiej, Koszykowej, Pięknej, Alei  Róż, Alei  Wyzwolenia,
-  uzupełnienie nową zabudową w charakterze zabudowy istniejącej,
- wytworzenie ciągu usług ogólnodostępnych w parterach budynków, zgodnie z rysunkiem planu,
- wytworzenie wewnętrznych i zewnętrznych ogólnodostępnych powiązań pomiędzy przestrzeniami publicznymi.

Zespół projektowy:

mgr inż. arch. Marta Łukasiewicz

mgr inż. arch. Robert Kuźmiczuk

mgr inż. Michał Oman