Dodano: 06.12.2017

Analiza lokalizacji budynków wysokościowych w Warszawie

Analizy
Dzielnica: Śródmieście

Opracowana w 2008r. analiza urbanistyczno-krajobrazowa lokalizacji ponad kilkudziesięciu nowoprojektowanych wieżowców  w rejonie śródmieścia, wykonana została przy użyciu cyfrowego modelu 3D miasta wraz z propozycją metodycznych zasad badania wpływu dominant wysokościowych na różne skale postrzeganego krajobrazu, opartych na wybranych elementach z teorii urbanistyki i architektury krajobrazu.
W opracowaniu zbadano przewidywane zmiany sylwety  lewobrzeżnej panoramy miasta oraz określono parametry ochrony widokowej zespołu Starego Miasta, wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Ponadto zaproponowano koncepcję strefowania wieżowców oraz system urbanistycznych kryteriów oceny  architektury, kontekstu i funkcji zabudowy wysokościowej.
Oprócz metodycznych podstaw stworzono kompleksową bazę danych 3D na numerycznym modelu miasta, obejmującą prawie 100 projektów dominant wysokościowych, która pozwoliła na praktyczne zastosowanie wytycznych i wniosków w polityce przestrzennej miasta, głównie w postaci analiz do decyzji o warunkach zabudowy oraz w projektach planów miejscowych.
Wykonywane w Pracowni analizy wysokościowe dają możliwość kompleksowej oceny jakości architektury wieżowców analizowanych w kategoriach obiektów urbanistycznych oraz na monitorowanie zmian w krajobrazie i ograniczenie niekorzystnych zjawisk przestrzenno-widokowych, między innymi w rejonach:

  • tzw.  Ściany Wschodniej i Ronda Dmowskiego,
  • tzw.  Serka Wolskiego,
  • ronda Zgrupowania AK “Radosław” i Placu Zawiszy,
  • osi saskiej i Placu Piłsudskiego.
     

Zespół projektowy:

mgr inż. arch. Magdalena Jankowska

dr inż. arch. Wojciech Oleński

mgr inż. Maciej Błażejewski