Dodano: 26.09.2019

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA OPRACOWANIE KONCEPCYJNE

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie pod tytułem:

"Koncepcja studialna możliwych uzupełnień przestrzenno - funkcjonalnych wybranych fragmentów Warszawy"

 

Termin składania dokumentów do dnia 10.10.2019r.