Dodano: 04.06.2020

OGŁOSZENIE O PRACĘ DLA STARSZEGO PROJEKTANTA

Nabór kandydatów na stanowisko Starszego Projektanta w Dziale Planowania Przestrzennego.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:
1. Sporządzanie opracowań urbanistycznych na obszarze m.st. Warszawy w szczególności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
2. Opracowywanie w wersji elektronicznej tekstów i rysunków wykonywanych opracowań.
3. Uczestnictwo w czynnościach proceduralnych związanych z wykonywanymi opracowaniami.
4. Wykonywanie analiz przestrzennych związanych z wykonywanymi opracowaniami.

Dokumenty do pobrania:

Termin składania dokumentów do dnia 19.06.2020r.