Dodano: 23.05.2019

OGŁOSZENIE O PRACĘ DLA SPECJALISTY Z ZAKRESU WYKONYWANIA ANALIZ SPOŁECZNO - EKONOMICZNYCH

Nabór kandydatów na stanowisko specjalisty z zakresu wykonywania analiz społeczno - ekonomicznych w pełnym wymiarze czasu pracy na czas określony do dnia 31.12.2019r.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

1. Wykonywanie analiz i studiów z zakresu polityki przestrzennej m.st. Warszawy, w tym sporządzanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy,
2. Współudział w opracowywaniu prognoz finansowych,
3. Gromadzenie, przetwarzanie i analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym m.st. Warszawy na potrzeby opracowań planistycznych w szczególności z zakresu: m.in. warunków jakości życia, demografii itp.,
4. Tworzenie i uzupełnianie baz danych,
5. Inwentaryzacja obiektów w terenie.

Dokumenty do pobrania:

Termin składania do dnia 07.06.2019r.