ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW BIUROWYCH

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych do Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju, zgodnie z opisem, asortymentem i ilością określoną w

OGŁOSZENIE O PRACĘ DLA GŁÓWNEGO SPECJALISTY

Nabór kandydatów na stanowisko Głównego Specjalisty z zakresu polityki przestrzennej i planowania przestrzennego (0,5 etatu).

OGŁOSZENIE O PRACĘ DLA PROJEKTANTA

Nabór kandydatów na stanowisko Projektanta z zakresu zagadnień drogowo-komunikacyjnych w Dziale Analiz i Projektów w pełnym wymiarze czasu pracy - 2 etaty.

OGŁOSZENIE O PRACĘ DLA STARSZEGO PROJEKTANTA

Nabór kandydatów na stanowisko Starszego projektanta w Dziale Planowania Przestrzennego w pełnym wymiarze czasu pracy - 2 etaty.

Plan zamówień na rok 2019

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przez Miejską Pracownię Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju w roku 2019.