Dodano: 29.06.2020

OGŁOSZENIE O PRACĘ DLA PROJEKTANTA

Nabór kandydatów na stanowisko Projektanta w Dziale Studium.

 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

1. Sporządzanie opracowań urbanistycznych na obszarze m.st. Warszawy w szczególności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

2. Opracowywanie w wersji elektronicznej tekstów i rysunków wykonywanych opracowań.

3. Wykonywanie analiz w oparciu o dane przestrzenne z wykorzystaniem narzędzi GIS.

4. Uczestnictwo w czynnościach proceduralnych związanych z wykonywanymi opracowaniami.

 

Dokumenty do pobrania:

Termin składania dokumentów do dnia 24.07.2020r.