Dodano: 28.05.2020

OGŁOSZENIE O PRACĘ DLA PROJEKTANTA

Nabór kandydatów na stanowisko Projektanta z zakresu infrastruktury technicznej  w Dziale Koordynacji i Standaryzacji Opracowań Urbanistycznych w pełnym wymiarze czasu pracy na czas określony do dnia 31.12.2020r. z możliwością przedłużenia.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:
1. Wykonywanie opracowań z zakresu infrastruktury technicznej do sporządzanych opracowań urbanistycznych na obszarze m.st. Warszawy,
2. Wykonywanie i opracowywanie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej,
3. Wykonywanie inwentaryzacji urządzeń infrastruktury technicznej dla wybranych rejonów m.st. Warszawy,
4. Opracowywanie w wersji elektronicznej tekstów i rysunków wykonywanych opracowań.
5. Uczestnictwo w czynnościach proceduralnych związanych z wykonywanymi opracowaniami.
6. Współpraca z jednostkami miejskimi i biurami Urzędu Miasta oraz z gestorami sieci.

Dokumenty do pobrania:

Termin składania dokumentów do dnia 15.06.2020r.