Dodano: 06.08.2019

OGŁOSZENIE O PRACĘ DLA PROJEKTANTA

Nabór kandydatów na stanowisko Projektanta w Dziale Planowania Przestrzennego.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:
1. Sporządzanie opracowań urbanistycznych na obszarze m.st. Warszawy.
2. Opracowywanie w wersji elektronicznej tekstów i rysunków wykonywanych opracowań.
3. Uczestnictwo w czynnościach proceduralnych związanych z wykonywanymi opracowaniami.

Dokumenty do pobrania:

Termin składania dokumentów do dnia 30.08.2019r.