Dodano: 12.07.2019

OGŁOSZENIE O PRACĘ DLA PROJEKTANTA

Nabór kandydatów na stanowisko Projektanta w Dziale Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:
1. Wykonywanie wybranych prac merytorycznych dotyczących wykonywanych w Pracowni opracowań planistycznych dla obszarów m.st. Warszawy, w tym: analiz, syntez, ocen, uwarunkowań, koncepcji, założeń programowo- przestrzennych i innych,
2. Opracowywanie w wersji elektronicznej tekstów i rysunków sporządzonych opracowań,.
3. Analiza zebranych materiałów i informacji pod kątem możliwości wykorzystania w wykonywanych opracowaniach.

Dokumenty do pobrania:

Termin składania dokumentów do dnia 26.07.2019r.