Dodano: 29.11.2019

OGŁOSZENIE O PRACĘ DLA KSIĘGOWEGO

Nabór kandydatów na stanowisko specjalisty z zakresu finansowo - księgowego.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:
1. Kontrola i weryfikacja poprawności dokumentów finansowo-księgowych pod względem formalno-rachunkowym zgodnie z obowiązującymi procedurami. Prawidłowe i terminowe realizowanie wydatków.
2. Prowadzenie ewidencji księgowej w zakresie wydatków bieżących i majątkowych.
3. Przygotowywanie rejestrów, zestawień, raportów oraz sprawozdań budżetowych.
4. Udział w komisjach przetargowych o udzielenie zamówień publicznych w zakresie działalności jednostki.

Dokumenty do pobrania:

Termin składania dokumentów do dnia 12.12.2019r.