Dodano: 26.06.2020

OGŁOSZENIE O PRACĘ DLA GŁÓWNEGO SPECJALISTY

Nabór kandydatów na stanowisko Głównego Projektanta z zakresu ekonomii miasta i prognoz skutków finansowych w pełnym wymiarze czasu pracy na czas określony do dnia 31.12.2020r. z możliwością przedłużenia.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:
1. Współpraca z Zespołami Projektowymi przy opracowywaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ich zmian w szczególności wykonywanie i opracowywanie prognoz skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego;
2. Monitorowanie rynku nieruchomości m.st. Warszawy;
3. Gromadzenie, przetwarzanie i analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym m.st. Warszawy na potrzeby opracowań planistycznych w szczególności z zakresu: demografii, infrastruktury społecznej, mieszkalnictwa, gospodarki;
4. Wykonywanie opracowań studialnych i analityczny ch z zakresu problematyki społeczno ekonomicznej, a w tym analiz zapotrzebowania na infrastrukturę społeczną na obszarze m. st. Warszawy;
5. Współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu m. st. Warszawy i jednostkami miasta w trakcie sporządzania opracowań w zakresie zagadnień ekonomicznych i społecznych.

Dokumenty do pobrania:

Termin składania dokumentów do dnia 24.07.2020r.