OGŁOSZENIE O PRACĘ DLA PROJEKTANTA

Nabór kandydatów na stanowisko Projektanta w Dziale Studium.   Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

OGŁOSZENIE O PRACĘ DLA GŁÓWNEGO SPECJALISTY

Nabór kandydatów na stanowisko Głównego Projektanta z zakresu ekonomii miasta i prognoz skutków finansowych w pełnym wymiarze czasu pracy na czas określony do dnia 31.12.2020r.

OGŁOSZENIE O PRACĘ DLA PROJEKTANTA

Nabór kandydatów na stanowisko Projektanta z zakresu infrastruktury technicznej  w Dziale Koordynacji i Standaryzacji Opracowań Urbanistycznych w pełnym wymiarze czasu pracy na czas określony do

OGŁOSZENIE O PRACĘ DLA GŁÓWNEGO PROJEKTANTA

Nabór kandydatów na stanowisko Głównego Projektanta z zakresu polityki przestrzennej i planowania przestrzennego w Dziale Studium w wymiarze 1 etatu na czas określony do dnia 31.12.2020r.

OGŁOSZENIE O PRACĘ DLA PROJEKTANTA

Nabór kandydatów na stanowisko Projektanta w Dziale Planowania Przestrzennego (2 etaty).

OGŁOSZENIE O PRACĘ DLA STARSZEGO PROJEKTANTA

Nabór kandydatów na stanowisko Starszego Projektanta w Dziale Studium.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych do Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju, zgodnie z opisem, asortymentem i ilością określoną w załączniku:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW BIUROWYCH

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych do Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju, zgodnie z opisem, asortymentem i ilością określoną w załączniku:

OGŁOSZENIE O PRACĘ DLA GŁÓWNEGO SPECJALISTY

Nabór kandydatów na stanowisko głównego specjalisty z zakresu polityki przestrzennej i planowania przestrzennego  w wymiarze czasu pracy 3/4 etatu.   Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi: