PRZETARG NIEOGRANICZONY NA OPRACOWANIE KONCEPCYJNE

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie pod tytułem: "Koncepcja studialna możliwych uzupełnień przestrzenno - funkcjonalnych wybranych fragmentów Warszawy"

OGŁOSZENIE O PRACĘ DLA GRAFIKA

Nabór kandydatów na stanowisko Specjalisty z zakresu Grafiki.

OGŁOSZENIE O PRACĘ DLA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Nabór kandydatów na stanowisko Głównego Księgowego.

OGŁOSZENIE O PRACĘ DLA PROJEKTANTA

Nabór kandydatów na stanowisko Projektanta w Dziale Planowania Przestrzennego.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO

Przedmiotem przetargu jest dostawa następującego oprogramowania:  Microsoft Office Standard 2019 MOLP GOV  – 12 szt.,

OGŁOSZENIE O PRACĘ DLA PROJEKTANTA

Nabór kandydatów na stanowisko Projektanta w Dziale Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Przedmiotem przetargu jest dostawa następującego sprzętu:  Stacje robocze z monitorem – 37 szt.,

OGŁOSZENIE O PRACĘ DLA SPECJALISTY Z ZAKRESU WYKONYWANIA ANALIZ SPOŁECZNO - EKONOMICZNYCH

Nabór kandydatów na stanowisko specjalisty z zakresu wykonywania analiz społeczno - ekonomicznych w pełnym wymiarze czasu pracy na czas określony do dnia 31.12.2019r. Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW BIUROWYCH

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych do Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju, zgodnie z opisem, asortymentem i ilością określoną w