OGŁOSZENIE O PRACĘ DLA KSIĘGOWEGO

Nabór kandydatów na stanowisko specjalisty z zakresu finansowo - księgowego.

OGŁOSZENIE O PRACĘ DLA PROJEKTANTA

Nabór kandydatów na stanowisko Projektanta w Dziale Studium.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Przedmiotem przetargu jest dostawa następującego sprzętu:  Stacje robocze z monitorem – 10 szt.,

OGŁOSZENIE O PRACĘ DLA KSIĘGOWEGO

Nabór kandydatów na stanowisko specjalisty z zakresu finansowo - księgowego.

Plan zamówień na rok 2019

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przez Miejską Pracownię Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju w roku 2019.