Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju

pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa

sekretariat: PKiN XIII piętro, pok. 1321

godziny pracy: poniedziałek-piątek 8:00-16:00

 

telefon: +48 22 656 67 18

email: pracownia(at)pracownia-warszawy.pl

 

Wysyłając wiadomość zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejską Pracownię Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju z siedzibą w Warszawie, plac Defilad 1. Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Odbiorcą danych może być ponadto podmiot realizujący obsługę prawną Pracowni lub Urząd Miasta Stołecznego Warszawy. W dowolnym momencie mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania o ile nie naruszy to przepisów odrębnych. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z przepisami kancelaryjnymi i archiwalnymi. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych mailowo iod(at)pracownia-warszawy.pl lub w siedzibie Pracowni w Warszawie, plac Defilad 1, pok. 1321.

Dyrektor

mgr inż. arch. Monika Konrad

tel. (+48) 22 656 67 18