Wydarzenia

PRACA U PODSTAW

Spotkanie ze studentami Fundacji Uniwersytetu Dzieci ;-))

EUROPEJSKIE SZKOŁY PLANOWANIA

W dniu 2 kwietnia 2017 roku gościliśmy w Naszej Pracowni uczestników XII spotkania kierowników studiów planowania przestrzennego działających w ramach Association of European Schools of Planning. AESOP to europejskie stowarzyszenie istniejące od 1987r., które zrzesza kierunki uczelni wyższych zajmujące się planowaniem przestrzennym.

JUBILEUSZ XX-LECIA PRACOWNI

W jubileuszowym 2016 roku istnienia MIEJSKIEJ PRACOWNI PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I STRATEGII ROZWOJU, w dniu 5 października odbyło się zorganizowane przez Pracownię seminarium. Poruszona problematyka dotyczyła zagadnienia: „CZY STOŁECZNOŚĆ MOŻE BYĆ LOKALNA?”

Artykuły

CZY DRAPACZE CHMUR MOGĄ BYĆ LOKALNE? NOWA SKALA KRAJOBRAZU WARSZAWY

Skala rzeczywistego oddziaływania przeskalowanych obiektów na krajobraz miasta stwarza szereg problemów natury metodologicznej i percepcyjnej.

METRO W PARKU CZYLI O STOŁECZNOŚCI LOKALNEJ TARGÓWKA MIESZKANIOWEGO

Pojęcia stołeczny i lokalny są wzajemnie przeciwstawne, więc stołeczności lokalnej trzeba szukać “pomiędzy” nimi.

KREOWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNYCH CENTRUM MIASTA A KLIMAT MIEJSCA

Przestrzenie publiczne były i są jednym z najbardziej charakterystycznych elementów wizerunku miasta. Ich charakter, funkcja, estetyka wpływają na sposób funkcjonowania miasta i jego jakość.