Posted on: 07.09.2017

Trasa Mostu Północnego Marymoncka

Enacted
District: Bielany

Pełna nazwa: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego trasy Mostu Północnego Marymoncka

Główny projektant planu: mgr inż. arch. Olga Siejka

 

Obszar uchwalonego w 2013r. planu miejscowego obejmuje rejon ważnego węzła komunikacyjnego w północnej części lewobrzeżnej Warszawy, położonego w pobliżu terenów Huty Warszawa przy końcowej stacji metra - Młociny oraz przy trasie zakończonego w 2012 r. Mostu Marii Curie-Skłodowskiej, łączącego dzielnicę Bielany z Białołęką.

Podstawowe założenia planu dotyczyły:
uporządkowania systemu komunikacyjnego wokół Trasy Mostu Północnego, wytworzenia węzła przesiadkowego Młociny, rozwoju funkcji usługowych w rejonie węzła przesiadkowego Młociny.

Project team:

dr Małgorzata Kowalska

inż. Tatiana Dańko

mgr inż. arch. Małgorzata Sprawka

mgr inż. Maciej Błażejewski