Posted on: 03.04.2019

OGŁOSZENIE O PRACĘ DLA GŁÓWNEGO SPECJALISTY

Nabór kandydatów na stanowisko Głównego Specjalisty z zakresu polityki przestrzennej i planowania przestrzennego (0,5 etatu).

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:
1. Sporządzanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy w zakresie oceny środowiska i jego zasobów, przyrody i krajobrazu kulturowego.
2. Wykonywanie m.in. waloryzacji zieleni, opracowań ekofizjograficznych, prognoz oddziaływania na środowisko.
3. Określanie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego na potrzeby opracowań urbanistycznych na obszarze m.st. Warszawy.

4. Prowadzenie spraw związanych z określeniem polityki rozwoju przestrzennegom.st. Warszawy.
5. Współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu m.st. Warszawy i jednostkami miasta w trakcie sporządzania opracowań planistycznych w zakresie zagadnień środowiskowych.

Dokumenty do pobrania:

 

 

Termin składania dokumentów do dnia 16.04.2019r.