Posted on: 20.03.2019

OGŁOSZENIE O PRACĘ DLA PROJEKTANTA

Nabór kandydatów na stanowisko Projektanta z zakresu zagadnień drogowo-komunikacyjnych w Dziale Analiz i Projektów w pełnym wymiarze czasu pracy - 2 etaty.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:
1. Sporządzanie analiz i studiów z zakresu rozwiązań drogowych na obszarze m.st. Warszawy,
2. Wykonywanie opracowań studialnych, koncepcyjnych i projektów powiązań drogowych we współpracy z Zespołami Projektowymi Miejskiej Pracowni przy opracowywaniu mpzp. oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania m.st. Warszawy,
3. Opracowywanie przebiegu projektowanych linii rozgraniczających dróg,

4. Współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu m.st. Warszawy i jednostkami miasta w trakcie sporządzania opracowań planistycznych w zakresie zagadnień drogowo-komunikacyjnych.

Dokumenty do pobrania:

Termin składania dokumentów do dnia 03.04.2019r.