Posted on: 25.01.2019

OGŁOSZENIE O PRACĘ DLA STARSZEGO PROJEKTANTA

Nabór kandydatów na stanowisko Starszego projektanta w Dziale Planowania Przestrzennego w pełnym wymiarze czasu pracy - 2 etaty.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:
1. Sporządzanie opracowań urbanistycznych na obszarze m.st. Warszawy.
2. Opracowywanie w wersji elektronicznej tekstów i rysunków wykonywanych opracowań.
3. Uczestnictwo w czynnościach proceduralnych związanych z wykonywanymi opracowaniami.

Dokumenty do pobrania:

Termin składania dokumentów do dnia 25.02.2019r.