Posted on: 29.05.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiotem zapytania jest dostawa artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek. Termin składania do dnia 08.06.2018r.

Sprostowanie do zapytania ofertowego z dnia 6 czerwca 2018r.:

Informacja o wyborze oferty: