Posted on: 27.04.2018

Konsultacje społeczne pierwszej wersji Ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących

W dniu 27.04.2018r. przedstawiciele Pracowni przysłuchiwali się w debacie podsumowującej konsultacje społeczne pierwszej wersji Ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.

 

 

Pan Minister Artur Soboń powiedział, że Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przywiązuje bardzo dużą wagę do opinii wyrażonych w czasie konsultacji projektu ustawy. Do projektu, który był opublikowany w BIP RCL i przekazany do konsultacji publicznych 260 podmiotom, przesłano ponad tysiąc uwag. W wyniku ich rozpatrzenia do projektu zostaną wprowadzone zmiany.

 

Autorzy deklarują m.in. zwiększenie udziału strony społecznej w procesie wydawania zgody na lokalizację inwestycji mieszkaniowej. Projektowane przepisy dotyczące koncepcji urbanistyczno-architektonicznej mają być bardziej precyzyjne, a cały proces decyzyjny ma być pozostawiony gminom, bez udziału wojewodów. Wprowadzony zostanie obowiązek dołączenia koncepcji na etapie składania wniosku przez inwestora. Zapowiedziano również zróżnicowanie standardów lokalizacji w zależności od wielkości miejscowości, ponadto rady gmin będą miały prawo narzucić własne, bardziej rygorystyczne standardy.

Istotną deklaracją autorów projektowanej Ustawy jest także wprowadzenie warunku zgodności lokalizacji planowanych inwestycji mieszkaniowych z ustaleniami studium uikzp (wyjątkiem mają pozostać tereny pozyskane od spółek kolejowych, po przemysłowe i po usługach pocztowych).

 

Ministerstwo zapowiada ograniczenie okresu obowiązywania ustawy na 10 lat.