Wydarzenia

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i wszelkiej pomyślności w Nowego Roku 2020!

SPOSOBY NA WSPIERANIE BUDOWNICTWA MIESZKALNEGO

W ramach organizowanych przez Forum Dialogu Mieszkaniowego konsultacji w dniu 21 czerwca 2018 r.

WZORCE SPRZED 200 LAT – NADAL AKTUALNE

Pokaz oryginalnego egzemplarza podręcznika architektury i budownictwa z 1812 r. autorstwa kanonika hr. Sebastiana Alojzego Sierakowskiego

Artykuły

KONSUMPCJONIZM PRZESTRZENNY – refleksje po analizie projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.

Pierwsze skojarzenie po przeczytaniu projektu z dnia 15 marca 2018 r. Ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, zwanej dalej „specustawą mieszkaniową”, to … konsumpcjonizm przestrzenny!

GENIUS LOCI, GENIUS SAECULI ET GENIUS POPULI - RYNEK STAREGO MIASTA W WARSZAWIE

Jest wiele miejsc w Warszawie, których klimat, historia, funkcja czy też znaczenie, sprawiają że w odbiorze społecznym i indywidualnym są jedynymi i niepowtarzalnymi. Jednakże zdarza się, że odbiór ten zmienia się z biegiem czasu. Ulega również modyfikacjom w wyniku przemian zachodzących w sferze społecznej. Posługując się symboliką starożytną można powiedzieć, że w powyższych przypadkach mamy do czynienia ze współdziałaniem, współaktywnością trzech sił: genius loci, genius saeculi oraz genius populi. W tłumaczeniu na polski: ducha miejsca, ducha czasu i ducha ludu.

CZY DRAPACZE CHMUR MOGĄ BYĆ LOKALNE? NOWA SKALA KRAJOBRAZU WARSZAWY

Skala rzeczywistego oddziaływania przeskalowanych obiektów na krajobraz miasta stwarza szereg problemów natury metodologicznej i percepcyjnej.