Wydarzenia

PRACA U PODSTAW

Spotkanie ze studentami Fundacji Uniwersytetu Dzieci ;-))

EUROPEJSKIE SZKOŁY PLANOWANIA

W dniu 2 kwietnia 2017 roku gościliśmy w Naszej Pracowni uczestników XII spotkania kierowników studiów planowania przestrzennego działających w ramach Association of European Schools of Planning. AESOP to europejskie stowarzyszenie istniejące od 1987r., które zrzesza kierunki uczelni wyższych zajmujące się planowaniem przestrzennym.

JUBILEUSZ XX-LECIA PRACOWNI

W jubileuszowym 2016 roku istnienia MIEJSKIEJ PRACOWNI PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I STRATEGII ROZWOJU, w dniu 5 października odbyło się zorganizowane przez Pracownię seminarium. Poruszona problematyka dotyczyła zagadnienia: „CZY STOŁECZNOŚĆ MOŻE BYĆ LOKALNA?”

Artykuły

CZY DRAPACZE CHMUR MOGĄ BYĆ LOKALNE? NOWA SKALA KRAJOBRAZU WARSZAWY

Skala rzeczywistego oddziaływania przeskalowanych obiektów na krajobraz miasta stwarza szereg problemów natury metodologicznej i percepcyjnej.

METRO W PARKU CZYLI O STOŁECZNOŚCI LOKALNEJ TARGÓWKA MIESZKANIOWEGO

Pojęcia stołeczny i lokalny są wzajemnie przeciwstawne, więc stołeczności lokalnej trzeba szukać “pomiędzy” nimi.

STOŁECZNOŚĆ I LOKALNOŚĆ - RÓWNOWAGA KONIECZNA

Stołeczność i lokalność muszą się przenikać i wzajemnie inspirować. To gwarantuje sprzyjające warunki życia w mieście. Opracowując plany miejscowe szukamy tej niezbędnej równowagi. Jako przykład posłużą dwa plany rejonów: tzw. Serka Bielańskiego oraz pętli autobusowej Metro Wilanowska.