mpppisr.gif

Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju

 

 

Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju

adres: Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa

NIP: 525-20-63-474

sekretariat: Pałac Kultury i Nauki, pok. 1321 (XIII piętro) 

godziny pracy: 08:00-16:00 (poniedziałek-piątek)

telefon: (+48) 22 656 67 18

e-mail: pracownia@pracownia-warszawy.pl

 

Dyrektor

mgr inż. arch. Jolanta Urbanowska

telefon: (+48) 22 656 67 18

e-mail: jolanta.urbanowska@pracownia-warszawy.pl

 

Zastępca Dyrektora

mgr inż. arch. Piotr Brabander

telefon: (+48) 22 656 67 18

e-mail: piotr.brabander@pracownia-warszawy.pl

 

Główny Księgowy

mgr Ewa Sztucka

telefon: (+48) 22 656 67 17

e-mail: ewa.sztucka@pracownia-warszawy.pl

 

Ogłoszenia

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu oraz oprogramowania: Treść ogłoszenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Wyjaśnienie treści SIWZ Informacja z otwarcia ofert Informacja o wynikach postępowania Informacja o ponownym wyborze oferty Ogloszenie o udzieleniu zamowienia

 

BIP: http://mpppsr.bip.um.warszawa.pl

 

panorama_.gif